Podstawowe pojęcia regulaminu

Serwis - strona internetowa mieszcząca się pod domeną Okazjee.pl .

Administrator - osoba upoważniona do zarządzania serwisem i zasobami w nim zgromadzonymi, zwany także właścicielem serwisu.

Klient - osoba fizyczna lub przedstawiciel osoby prawnej, albo przedstawiciel jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, który uprzednio dokonał Rejestracji w Serwisie, by pozalogowaniu przeprowadzać transakcje wymiany handlowej.

Licytacja - zdarzenie elektroniczne polegające na wyłonieniu Klienta, który za owy Produkt wystawiony w drodze sporu w określonym czasie, zaoferuje najwyższą propozycyjną kwotę.

Koszyk - Tymczasowe elektroniczne miejsce do przechowywania zamówionych Produktów, nie będących opłaconymi.

Logowanie - Czynność elektroniczna umożliwiająca szybki dostęp do zasobów wewnętrznych Serwisu, czyli do zawierania transakcji pomiędzy Klientem a Administratorem.

Produkt - Przedmiot rzeczowy fizyczny, bądź usługa wystawiona na sprzedaż w Serwisie.

Zwycięzca - Klient który zdobywa dany Produkt w drodze Licytacji.

CachBack - Termin atrakcyjnego zwrotu zakupionego czyli opłaconego Produktu, który jest emitowany na łamach Serwisu po upływie 14 dni od chwili zrealizowanej płatności.

Transakcja - Dokumentowana czynność elektroniczna zamówienia pomiędzy Klientem, a Administratorem Serwisu.

-----------------

1. Serwis zwany dalej „sklepem internetowym” jest elektronicznym narzędziem platformowym dla każego chcącego dokonywać transakcji za zgodą i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

2. Serwis w imieniu Klienta zamawia od Producentów lub stron sprzedających owy Produkt za cenę przez nich proponowaną, dokładając swoje oczekiwania w formie zniżej, obliżając tym samym cenę potencjalnego zakupu owego Produktu na łamach tego Serwisu.

3. Klient dokonując transakcji handlowych wyraża zgodę na zawarte w Serwisie prawa Polityki Cookies, oraz zasady zawarte w Regulaminie.

4. Dostęp do części zasobów Serwisu jest przedstawiany dopiero po zalogowaniu. Klient nie może dokonywać żadnych transakcji, jeżeli nie jest zalogowany do Serwisu.

5. Korzystanie z serwisu, rejestracja jak i rezerowanie produktów w postaci umieszczania ich w koszyku jest i zawsze będzie bezpłatne.

6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem sprzętu, systemami transmisyjnymi, awariami serwisu, opóźnieniami i zakłóceniami jak i innymi wadami o charakterze technicznym.

7. Produkt publikowany na łamach Serwisu jest objęty wyznaczonym limitem liczby sztuk. Po wyczerpanie limitu, dany Produkt znika z listy kategorii.

8. Produkt dostarczany jest do klienta zgodnie z opisem i warunkami zawartymi ogólnie przez Serwis, na adres podany w profilu konta. Zazwyczaj wysyłka jest realizowana do 21 dnia.

9. Klient ma prawo do zwrotu towaru w trakcie jego zamówienia, ale nie wcześniej niż po 14 dniu oczekiwania.

10. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokonanie lub zaniechanie jakichkolwiek czynności prawnych, których podstawą było lub ma być wykorzystanie danych i informacji zawartych w Serwisie. Pobierając treść artykułu pamiętaj dodać link źródła.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian technicznych związanych z serwisem bez informowania o tym użytkowników.

12. Dane osobowe użytkownika, który prawidłowo wypełnił formularz kontaktowy w Serwisie przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

13. Administrator zastrzega sobie prawo do odbierania danych osób, które wysłały uprzednio wiadomość kontaktową e-mail na adres redakcji kontakt@okazjee.pl .

14. Klient, który wysyła do Serwisu wiadomość, wyraża zgodę na przesyłanie do niego przez Serwis drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zmianami).

15. Termin obowiązującego niniejszego regulaminu jest ważny od 13 lutego 2023 r. do odwołania i ew. zmian.

16. Serwis zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdej chwili. Wszelkie zmiany tekstowe regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia w regulaminie publikowanym docelowo na stronie internetowej w dziale Polityka Prywatności .

17. Użytkowanie i korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z norm obecnie obowiązującego prawa jak i zasad oraz zwyczajów , które mają na celu ochronę praw i interesów osób.

18. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zamówionego zamówienia, włącznie z przesyłką bez podania przyczyny. Zazwyczaj podyktowane jest to warunkami pogodowymi lub warunkami w trakcie dostawy niezależnymi od stron transakcji.

19. Klient może tylko i wyłącznie zrezygnować z opłaconego Produktu dopiero po 14 dniach.

20. Klient może usuwać i z Koszyka zamówione przedmioty ile razy chce. Produkty zawarte w Koszyku są nie opłacone i nie są brane przez Administratora Serwisu jako transakcja.

21. Klient nie może posiadać w Koszyku więcej niż 6 transakcji Produktu. W chwili złożenia zamówienia rezerwacyjnego do Koszyka, liczba dostępnych sztuk wybranego Produktu automatycznie ulega pomniejszeniu.

22. Klient otrzymuje faktury tylko i wyłącznie w formie papierowej dostarczane wraz z przesyłką danego Produktu.

23. Klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego Produku w termieni do 14 dni od chwili otrzymania Produktu pod wskazany adres.

24. Klienci będący w Serwisie mniej niż 365 dni mogą mieć narzucone limity na ilość rezerowowanych jak zakupionych Produktów.

25. Serwis stanowi informację o Produktach promocyjnych, dostosowując ich ceny do wymogów i atrakcyjności Klientów.

26. Serwis zastrzega sobie prawo do robienia wyprzedaży, jak i zmian cen. (Nie wpływa to na wysokość ceny Produktów już kupionych).

27. CashBack proponowany jest tylko dla wybranych prezentowanych Produktów, a zgoda na zrealizowanie owej opcji jest rozliczna doliczeniem +5% do ceny za jaką Klient sfinalizował transakcję poprzez opłacenie Produktu.

28. Podczas udziału w Aukcji, w rywalizacji od dany Produkt wystawiony w drodze Licytacji Klientowi może zostać doliczony automatycznie 1 grosz, gdyż jest on bardzo ważny, aby nie można było zrównać się kwotą z uprzednio oferowaną propozycją, gdyż tylko podmieniłoby to zwycięzcę danej Licytacji.SZYBKI OPIS TRANSAKCJI.
Uprzednio zarejestrowany Klient, dokonuje Logowania, a następnie wybiera z listy bądź strony głównej Serwisu Produkt jaki Klienta interesuje. Wchodząc do wybranego dla siebie opisu szczegółowego produktu, wybiera tam dostępne opcje Transakcyjne. Klient ma kilka opcji wyboru, jak np. Licytację czyli udział w Aukcji o dany Produkt w formie rywalizacji z innymi Użytkownikami Serwisu, KupTeraz gdzie dany Produkt może zakupić natychmiast, bądź KupTeraz z wieloproduktami, czyli wybraną przez siebie liczbą sztuk. Ponadto Klient może dodać wybrane przez siebie Produkty do Koszyka, opóźniając termin zapłaty z Salda Konta, ale nie może mieć w koszyku więcej niż 5 Zamówień. Kiedy Klient dokonał opłacenia Zamówień z Koszyka, bądź gdy dokonał Zakupu danego Produktu, to powinien udać się do działu Zakupiony Towar i kliknąć przycisk DALEJ. W tymże czasie owe Zamówienie jest widoczne u Administratora, który rozpoczyna jego realizację z przeznaczeniem pod wysyłkę. W dziale Transport w poddziale Oczekujące, znajdują się Produkty oczekujące na wysyłkę, czyli będące w trakcie realizacji, zaś w dziale Przesłane, znajdują się Produkty przesłane już na adres Klienta. W tymże tym dziale Produkty przesłane są widoczne kilkanaście dni, poczym ulegają trwałemu usunięciu.1) Wybierz produkt i:
a. Zalicytuj.
b. Wpisz liczbę sztuk.
c. Dodaj do koszyka.
d. Kup Teraz!

2) Przejdź do działu:
a. Koszyk zamówień.
b. Twoje licytacje gdzie widzisz aukcje w jakich prowadzisz.
c. Zakupiony towar.

3) Realizuj transakcje:
a. Opłać produkt z działu koszyk.
b. W dziale zakupiony towar kliknij dalej.

4) Przejdź do działu transport.
a) Obserwuj stan realizowanej przesyłki.
b) Obserwuj stan dostarczanej przesyłki.

LOGOWANIE:reklama
regulamin
polityka prywatności
informacje
formularz kontaktowy
kontakt
o nas
facebook instagram youtube twitter